Martina Hoogland Ivanow

Early Reading


Early Reading is based on a non-linear documentation of social structures and their different approaches to trust and fear. The book has a fragmentary structure based on shifts in perception through more or less abstract elements in relation to parts of the film ´Interbeing´ and documentation of the preparations ahead of demonstrations on May 1, 2016 to 2018 in central Stockholm. The material is presented through a thermal camera whose optics do not register what is visible to the eye but render shades of temperature, a perspective granting all living beings the same conditions of representation. The camera also makes a heat shadow visible upon and after physical touch. The heat remains, like traces of utmost commonality in attempts at making direct contact, as well as in public, everyday chance encounters.

Fotografen och konstnären Martina Hoogland Ivanows senaste bok utgår från en icke-linjär dokumentation av sociala strukturer och dess olika förhållningssätt till tillit och rädsla. Materialet är tagen med en värmekamera där optiken inte återge vad ögat ser utan nyanser av temperatur. Kameran synliggör även en form av värmeskuggor vid och efter beröring. Värmen stannar kvar som spår av det ytterst gemensamma.

295  mm x 220  mm
Softcover 
Art and Theory Publishing 2018